- ابتکار آنلاین - http://ebtekar-online.ir -

پیگیری تحقق مطالبات قانونی شهروندان در دستور کار مسئولان

پاکدشت – ابتکارآنلاین: برنامه ملاقات مردمی فرماندار پاکدشت با اقشار مختلف مردم شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما – طبق روال سه شنبه ها ، برنامه ملاقات مردمی هادی تمهیدی فرماندار پاکدشت با شماری از اقشار مختلف مردم شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد.

 

گفتنی است این برنامه ها در راستای تکریم ارباب رجوع، بهبود ارائه خدمات،کاهش میزان تعارضات میان مردم و مسئولان،کاهش میزان دوباره کاری ها و سردرگمی ها، بهبود نظام اطلاع رسانی و اطلاع دهی،کنترل و ارزیابی بهتر و مطلوبتر عملیات و فعالیت ها،افزایش میزان بهره وری، کارآرایی و اثربخشی امور، ایجاد زمینه های رشد و توسعه فعالیت ها،شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف ادارات، نهادها و سازمان های اجرایی، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت پیشبرد اهداف ادارات،ایجاد انگیزه درمردم و مسئولان برای ایجاد فرصت در سایه تعاملات، ایجاد پیوند ارتباطی سازمان و جامعه ، تحقق سیاست پاسخگویی به مردم برگزار می گردد